Osmanlı Devletinin kuruluş temellerini attığı; Bilecik'e Kocaeli Anne Şehir olarak gittik